Logo

Thành lập tổ công tác liên ngành điều tra các hãng tàu biển nước ngoài

Vừa qua Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ra quyết định số 3776/QĐ-BGTVT về việc thành lập tổ công tác liên ngành để làm rõ việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý mà các doanh nghiệp phản ánh thời gian qua.
 
 
Thành lập tổ công tác liên ngành điều tra các hãng tàu biển nước ngoài
Vừa qua Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ra quyết định số 3776/QĐ-BGTVT về việc thành lập tổ công tác liên ngành để làm rõ việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý mà các doanh nghiệp phản ánh thời gian qua.
 
Theo Quyết định, Tổ công tác gồm 20 thành viên do ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm Tổ trưởng.
 
Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp làm việc với hãng tàu biển nước ngoài, chủ hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam làm minh bạch việc thu phí, phụ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam; so sánh với pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế; đề nghị hãng tàu ngừng thu ngay một số loại phí không hợp lý; đồng thời, kiểm tra, giám sát đối với việc thu, nộp phí, phụ phí vận tải đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 
Bên cạnh đó, Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho Bộ GTVT và các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, giám sát áp dụng giá cước vận tải, phụ phí theo giá cước, phụ phí nội địa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 
Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, giám sát áp dụng giá cước vận tải, phụ phí vận tải.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.